چرا باید متمرکز شد؟

از زمانی برنامه بازاریابی خود را منظم و متمرکز می کنیدکه از کسی که هدف  بازاریابی شما است، تعریفی تا حد ممکن روشن داشته باشید. بازاریابی شما ممکن است دربرگیرنده فروش، خدماتطراحی محصول، بسته بندی و تمام ارتباطات بازاریابی  و رسانه ای و هرچیز دیگری باشد ه نیازمند داشتن مشتریان وفادار است.هر برنامه بازاریابی ممکن است شامل ده یا صد عنصر کمکی باشد،پس برای بکارگرفتن همه ی آنها  در جهت هدفی که دارید باید کاملا متمرکز باشبد.به یاد داشته باشید که هدف شما دست یافتن به یک مشتری  کاملا مشخص است.برای کمک به تمرکزخود در مورد ین  مشتری  شرحی با چزئیات بنویسید طوری که انگاز این شخصیت را  برایاستفاده در رمانی که قصد نوشتنش را دارید، می پرورانید.بعدا تمرکزشما وقتی بیشتر می شودکه معین می کنیدمشتریتان کدام رویکرد بازاریابی را انتخاب می کند، رویکرد عقلانی راترجیح می دهد یا رویکرد احساسی و یا ترکیب متعادل را ترجیح می دهد، اکنون می دانیدچه کسی را هدف بگیریدو درمورد اینکه مشتری را چطور هدف قرار دهید و با هر عنصر برنامه خود چگونه ارتباط برقرار کنید سر نخ مهمی دارید.بایداز جنبه ی دیگری هم روی مشتری ها تمرکز کنید،اینکه آیا می خواهید برجلب مشتریان تازه تاکید کنید یا مایلید با حفظ مشتریان فعلی تعدادشان را افزایش دهید.پس یاباید یکی از این دو رش بر برنامه بازاریابی حاکم باشد یا از ترکیب متعادل آنها استفاده کنید، بازاریابی برای بدست آوردن مشتریان جدید معمولا با برقراری ارتباط با مشتریان موجود و جلب رضایت آنها متفاوت است در واقع دانستن اینکه چه چیزی از همه مهم تر است به شما کمک می کند تا میزان تاثیر گذاری خود را افزایش دهید.درمقام بازاریاب با تصمیمات و جزئیا  بسیاری مواجه می شوید. بازاریابی به پراکنده بودن تمایل دارد،بنابراین جهت گیری بازاریابی،تقریبا مثل خرگوش، با هر ایده خوب یا هر خواسته ی مشتری ، ناگهان پیدا می شود.در بیشتر سازمان ها صد ها خرگوش بازاریابی در حال جست و خیز به اطرافند  و هریک نیز جهتی نسبتا متفاوت با دیگری دارد.تمرکز باعث می شود هر عنصر برنامه بازاریابی شما در جهت درست حرکت کند.

نظرتان را بنویسید
دیدگاه
نام
ایمیل