چرا مشتری شما را دوست دارد؟

در بازاریابی  همواره نقاط قوت خود را مدنظر داشته باشید و در هر کاری که انجام می دهیدمطمئن شوید آن را بر توانایی هایتان استوار کرده اید.نمی توانید همه ی مشتریان خود را راضی کنید. همچنین نمی توانید هم ازنظر عقلانی و هم احساسی، بهترین باشید. اگربخواهید بر اساس شرایط دیگران رقابت کنید همیشه نفر دوم می مانید. پس حالا از شما می خواهم که واضحا توانایی خاص خود شرح بدهید جمله خود را به این شکل آغاز کنید :محصول ما منحصربفرد است زیرا………..

پاسخ شما به این مسئله تعیین می کند که محصول یا کار شما چگونه بدرخشد برجسته شود. (سلیا راکرز) سرپرست یک شرکت بازاریابی در خارج از کشور است که با ابداع بازاریابی درخشان به بازاریاب ها  کمک کرد که بنیادی ترین تواناهایی خود را ، پیش از هر فعالتی برای تبلیغ،فروش،و معرفی یا بازاریابی های دیگر، بشناسند.آن گاه مظمئن شوند هرچه می گویند یا انجام می دهند برتوانایی هایشان مبتنی است.این شیوه ی بازاریابی توانایی محور را به کار ببرید تا تمرکز بیشتری در برنامه ی بازاریابی تان ایجاد کنید.یک دقیقه فکر کنید ویژگی شرکت یا محصول شما در چه چیزی است؟ و درگذشته چرا مشتریانبه روشنایی درخشش شما جلب شده اند.بعد مطمئن شوید برنامه شما درخشش تان را تقویت و منعکس می کند و هرگز آن را از نظر دور نکنید.برای مثال  اگر مشهور به ارائه خدمات خوب به مشتریانید، مراقب باشید چون کارمندان شما در این مورد باید شناخت کافی داشته باشند، آموزش ببینند و پاداش بگیرند و در همه ی ارتباطاتی که با مشتریان فعلی و احتمالی خود دارید، روی خدمات  خوب تاکید کنید  عکسی از یک کارمند خوش برخورد و اهل کمک را در تبلیغات ،بروشورها و برگه های فروش ، و صفحه ی اینترنتی تان قرار بدهید، چون خوش برخورد و صمیمی بودن مشخص کننده درخشش خاص شما در ارائه خدمات به مشتریان است، همچنین میتوانید از مشتریان تان نقل قول هایی بیاورید که در آنها از خدمات شما تعریف کردند وشاید مایل باشید نوعی ضمانت رضابت نیز ارائه کنید. در هر کاری که انجام میدهید روی نقط قوت خود تمرکز کنید، با این کار برنامه فروش شما سود آور تر می شود.

نظرتان را بنویسید
دیدگاه
نام
ایمیل