۷ اصل بازاریابی درخشان

هرچه بفروشد و اندازه تجارتتان هرچه باشد، این اقدامات ساده می تواند سخت بر بازارتان تاثیر بگزارد.

 

۱- هیچ گاه فرصتی را برای معرفی خود و کسب و کارتان از دست ندهید:

هرچیزی از لباس هایتان گرفته تا کارت ویزیتتان و حتی پاکتی که در آن صورتحساب هایتان را می فرستید، نهایتا باید به اهداف بازاریابی تان کمک کند

۲-هرروز دست کم ده دقیقه و یا بیشتر(طبق برنامه ریزی شرکتتان) را صرف بازاریابی کنید:

بسیاری از شرکت ها و افراد این کار را منظم انجام نمی دهند، بعدشم میپرسند چرا مشتری کافی ، سود کافی ، درآمد کافی ندارند.

۳-قبل از اینکه اولین چک را بنویسید بدانید از بازارتان چه می خواهید:

خیلی احتمال دارد تمرکزتان را از دست بدهید و در فعالیت های بی فایده سرمایه گزاری کنید، در حوضه ای تا این حد پیچیده و چند بعدی مثل بازاریابی ، همواره اهدافی ساده و شفاف را مد نظر خود قرار دهید

۴-بدانید چه چیزهایی شمارا برای مشتریانتان خاص می کند:

از این طریق می توانید قدرت کسب و کار خود را به رخ بکشید، آنها صرفا به همین دلیل هم که شده از شما خرید می کنند

۵-تجربه!! بله تجربه:

بازرگانی های بزرگ بر اساس فرمول های بزرگ پایه ریزی می شوند و شما باید از طریق آزمون و خطا به آن فرمول ها دست یابید

۶-کسانی را که محصولات شمارا نمی خواهند فهرست کنید:

می توانید این برنامه را انجام دهید و افراد شناسایی شده را از برنامه بازاریابی تان کنار بگزارید تا دچار هزینه گزاف نشوید، هدر دادن زمان و نیرو روی مشتریان باالقوه و اشتباه ، بزرگترین

علت ناکارآمدی در فروش و بازاریابی  است.

۷-اگر طرح هایتان بغرنچ به نظر می رسد هنوز کارتان را درست انجام نداده اید:

بهترین بازاریابی مطلقا ساده است، بهتر است دلتان بخواهد برای یک  طرح بازاریابی یک صفحه برنامه ریزی کنید، چون هرچه باشد باید قادر باشید آن برنامه را پیاده هم بکنید.

نظرتان را بنویسید
دیدگاه
نام
ایمیل