۹ قانون برای پیشگیری از دردسرهای تجاری

بخش عطیمی از مخاطرات بازاریابی زمانی سروکله شان یدا می شود که آدم ها می خواهند مقرراتی را زیر پا بگذارند که قیمت گذاری منصفانه و ایمنی و تبلیغات

صادقانه را تضمین می کند.این مقررات در ایالات متحده و کانادا به شدت سخت گیرانه هستند و در کشور های دیگرهم قوانین متناظری دارند.

 

۱-همواره مطمئن شوید قیمت گذاری هایتان برای مشتریان و رقبا منصفانه است.

۲-همیشه کالاها و خدماتی را متساوی یا بهتر از رقبایتان عرضه کنید، هیچ وقت بدتر نباشد.

۳-همیشه محدودیت های گارانتی کالاها و خدمات تان را  تا حد امکان واضح و شفاف بیان کنید.

۴-همیشه جزئیات و هشدارهای کاملی را درباره منابع و محتویات محصولتان روی برچسب فراهم کنید

۵-همیشه سیاستی باز و صادقانه ای را با رسانه های تبلیغاتی در پیش گیرید.

۶-هیچ گاه حرفی فریب آمیز یا گمراه کننده ای را در تبلیغات یا دیگرارتباطات تان نگویید.

۷-دسترسی به معاملات خاص را محدود نکنید:

قانونا شما باید به هرکسی اجازه دهید از معاملات ویژه تان سود ببرد و نه فقط بهترین مشتریانتان.

۸-هیچ وقت مجصولاتی را توزیع نکنید که ضرری خاص را متوجه دیگران کند

۹-هیچ وقت در مورد قیمت هایتان  با رقیبان خود مشورت نکنید.

نظرتان را بنویسید
دیدگاه
نام
ایمیل