چگونه تصمیم گیری کنیم؟

این فوبیا شما را متوقف خواهد کرد مدت ها است تصمیم به تعویض و ارتقای ماشینم دارم، اما باید چند میلیون تومان پول روی قیمت ماشین فعلی بگذارم تا ماشینی که بهتر است خریداری کنم. نه می میتوانم این تصمیم ...

کامل گرایی افراطی را ترک کنید

افسانه گزینه کامل همه ما تا بحال باافرادی روبرو بوده ایم که نمی توانند تصمیم گیری کنند، بخاطر آنکه خیلی دقیق اند و استاندارد های بالایی دارند. ازدواج نکرده اند چون هنوز همسر کاملشان را پیدا نکرده اند و سرمایه ...

پدیده تحلیل فلج کننده را بشناسیم

پدیده تحلیل فلج کنند یا بیش تحلیلی در فیلمی که یک ولگرد خیابانی به دیگری از بی برنامگی هراسان بود گفت: کم فکر کن! راه بیفت  و در لحضه بهترین واکنش را نشان بده این درسی است که در کلاس ...

چگونه در دام تصمیمات احمقانه نیفتیم؟

سندروم اعتیاد به شبه تصمیم حمید هم می تواند دکترا بگیرد، و استاد دلنشگاه شود. هم مس تواند برود به یک شرکت بین المللی و تبدیل شود به یک مشاور بین المللی که هرچند ماه را در یک کشور به ...

توجه کور را از خود دور کنید

سندروم توجه کور و گوریل نامرئی در یک آزمایش علمی  از افراد خواسته شد تا به تماشای بخش هایی از یک بازی  بسکتبال  بپردازند و تعداد پاس های رد و بدل شده بین بازیکنان را بشمارند. هرکسی توانست تعداد پاس ...

رضایت در زمان موفقیت!

حکایت کوتاه جالبی از ایزوتوپ، نویسنده یونان باستان، نقل می شود. روباهی از کنار باغی رد می شد. درخت انگوری با انگورهای درشت و وسوسه انگیز به چشمش خورد. رفت به سمتش و چندین بار پرید که بتواند خودش را ...

چرا به داستان های کوچولو اعتیاد داریم؟

 چرا به داستان های کوچولو اعتیاد داریم؟ به یک مهمانی خانوادگی دعوت هستید. امشب نقشه کشیده اید که در حاشیه ی مهمانی از دختر دایی تان یک خواستگاری اولیه کنید ( مادرتان با داییتان یک طرح بحث اولیه کند). به ...

پدیده سندروم غفلت جمعی

سندروم غفلت جمعی چست؟ در یک آزمایش چند جوان به مصاحبه دعوت شدند. ضمن این که در اتاق انتظار کوچکی نشسته بودند، موجی از دود از سوراخ  یک دیوار وارد اتاق شد. هنگام وقوع این جریان، بعضی از آزمودنی ها ...

آیا اثر نزدیکی زمان را حس کرده اید؟

همه ما در دام اثر نزدیکی زمان می افتیم! تحقیقی نشان داده است که وقتی افراد درتابستان در حال ساختن خانه باشند، تاکید تاکید زیادی بر این خواهند داشت که خانه شان استخر داشته باشد این درحالی است که خانه ...

دیورار های ذهنی خودرا بشکنید

مواظب دیوار های ذهنی باشید!   دانشمندی آزمایش بسیار جالبی طراحی کرد. او آکواریومی با دیواری شیشه ای به دوقسمت تقسیم کرد. در یک قسمت ماهی بزرگ تر بود. دانشمندان به ماهی بزرگتر هیچ غذایی ندادند تا تنها غذایش همان ...

یک پدیده جدید اعتیادی!

پدیده اعتیاد به اطلاعات جدید! وقتی مشاوران و یا سخنرانان خارجی به ایران می آیند از حجم دانسته های ایرانیان تعجب می کنند. ما هم کارت امیتازی متوازن را بلدیم. از استخوان ماهی گرفته تا روش های تحلیل خطا! ولی ...

امروز بیشتر مواظب باشید!

مواظب باشید پدیده زایگارنیک شما ار مستهلک نکند! روانشناس مشهور آلمانی ، کورت لوین در رستوران پدیده جالبی دریافته بود. او متوجه شده بود که پیشخدمت ها به طرز خارق العاده ای تمامی سفارشات مشتریان را حفظ می کنند و ...