پدیده تحلیل فلج کننده را بشناسیم

پدیده تحلیل فلج کنند یا بیش تحلیلی

در فیلمی که یک ولگرد خیابانی به دیگری از بی برنامگی هراسان بود گفت: کم فکر کن! راه بیفت  و در لحضه بهترین واکنش را نشان بده این درسی است که در کلاس خیابان آموخته ام.قبل از آنکه وارد تحلیل شویم به مثال دیگری توجه کنید. حتما برای همه ی ما پیش آمده که می خواهیم یک گوشی موبایل ، لپتاپ، یا خودرو بخریم، اما آنقدر اطلاعات جمع می شود که نمی توانیم تصمیم بگیریم کدام گزینه بهتر است. اطلاعات زیاد گیجمان می کند.

نگاه تحلیلی : چرا چنین چیزی رخ می دهد؟

در مدیریت استراتژیک  مفهومی وجود دارد بنام تحلیل فلج کننده. این مفهوم را آنسوف  نظریه پرداز استراتژی مطرح کرد.برای ما هم گاهی پیش می آید که از این حلقه های تمام نشدنی و تکراری فکر کردن کلافه می شویم. این فلج شده  که بدلیب تحلیل های دست و پاگیر و بیش از حد و حاشیه ای است، در انتظار افرادی است که نمی توانند بین نظریه پردازی و عمل گرایی تعادل برقرار کنند.اگر در جمع آوری اطلاعات وسواس بی اندازه  داریم و این ریز بینی و حجم زیاد اطلاعات موجب می شود نتوانیم در میان گزینه ها تصمیم نهایی را بگیریم، به تحلیل فلج کننده دچارشده ایم. اینکه چرا ما دچار چنین مساله ای می شویم ممکن است بخاطره گزینه های زیاد در دسترس، پیچیده کردن یک مساله ساده، ترس از تصمیم اشتباه و یا به خاطراین باشد که میخواهیم بهترین تصمیم ممکن را بگیریم.