بازاریابی و فروش

برنامه بازاریابی خود را مشخص کنید

پیتر دوکر،یکی از معدود اساتید به حق مشهور مدیریت، چنین تعریفی از مدیریت ارائه می دهد:« بازاریابی یعنی کل شرکت(کارخانه) ازدید مشتری » این تعریفی است به شما یادآوری می کند دیدگاه شما از درون شرکت ممکن است بادیدگاه مشتریان تفاوت داشته باشد.چه کسی به دیدگاه شما اهمیت می دهد؟ موفقیت هر کسب و کاری […]

لینکی وار

چگونه بازاریابی را شروع کنیم؟

 با متمرکز شدن از زمانی برنامه بازاریابی خود را شروع میکنید که از کسی که بازارهدف شمااست تعریفی روشن داشته باشید، بازاریابی شما ممکن است دربرگیرنده فروش ، خدمات، طراحی محصول ، بسته بندی و تمام ارتباطات بازاریابی و رسانه ای و هرچیز دیگری باشد که نیازمند داشتن مشتریان وفادار است.هربرنامه بازاریابی ممکن است شامل […]

لینکی وار

گسترش بیشتر برنامه بازاریابی

نکات حائز اهمیت در این مبحث : بازاریابی خود را برشناختی که ازمشتریان دارید متمرکز کنید برنامه بازاریابی خود را تایین کنید باتمرکز و کنترل  برنامه بازاریابی را تقویت کنید بفهمید از برنامه های بازاریابی خود چه انتظاری دارید برجذابیت محصول،خدمات یا کسب و کارتان تاحدممکن بیفزایید. اهمیت برنامه ریزی بازاریابی چیست؟ اگر فکر کردید […]