بازاریابی و فروش

طراحی استراتژی استقرار

استراتژی استقرار رویکردی روان شناختی به بازاریابی دارد . این استراتژی بر این مسئله تمرکز می کند که چگونه ، به شکلی مطلوب ، محصول شما را در معرض دید مشتریان موجود و احتمالی قرار دهد . با صورت بندی این استراتژی جایگاهی برای محصولتان در ذهن مشتری تعیین می کنید . هر گاه زحمت […]

تفسیر و پیش بینی رشد بازار

در دوره ای طولانی ، فروش ( به دلار ، به واحد ، یا به صورت سهمی از بازار بالقوه ) ـ منحنی رشدی سیگماوار دارد ( مانند S یا سیگمایی کشیده و مایل به راست ) . ـ سطح رشد خود را با سطح رشد پایه مشتریان هماهنگ می کند . ـ وقتی محصولات […]

بازاریابی

آیا برای افزایش سهم خود باید سرمایه گذاری کرد ؟

سهم بازار علاوه بر آن که نوعی شاخص است ، نه تنها بصیرتی در باب واقعیات مربوط به موفقیت بالقوه شما در اختیارتان می گذارد ، بلکه بصیرتی نیز در باب سوددهی محصول و حرفه شما در آینده عرضه می کند . بسیاری از متخصصان بر این باورند که سهم بازار ، نشان دهنده وضعیتی […]

بازاریابی

بازار کلی چیست ؟

محصول شما در چه مقوله ای جای می گیرد ؟ این شاید استراتژیک ترین پرسشی باشد که تا کنون پرسیده یا پاسخ گفته اید . اگر چای مرغوب می فروشید ، آیا مارک های تولید انبوه در بازار ، مانند لیپتون هم رقیب شما هستند یا نه ؟ آیا در محاسبه سهم خود از بازار […]

بازار هدف را انتخاب کن

استراتژی تقسیم بازار، استراتژی تخصصی سازی است که در آن تخصصی شدن هدف و دغدغه فقط یک نوع یا گروه محدود از مشتریان است.اگر درکار مشاوره اید، می توانید در باب مشاغل انتفاعی یا غیر انتفاعی ، تخصصی شوید. حتی می توانید براساس افراد به طراحی و  بازاریابی خدمات خود بپردازید_مثل کاری که یک مشاوره […]

لینکی وار

تصمیم به توسعه استراتژی

استراتژی ها بینش هایی کلی و همه جانبه اند که برنامه ی بازاریابی شما را هدایت می کنند  و ضامن تمام فعالیت های شما برای رسیدن به موفقیتند.استراتژی خوب، هم برای کار شما هدف تعیین می کند و هم فعالیت هایتان را  بسوی هدف تعیین شده  رهبری می کند.با استراتژی بازاریابی مرکزی ، برنامه شما […]

چه انتظاری از فروش خود دارید؟

شفاف کردن انتظارات بازاریابی وقتی اصلاحاتی در برنامه ی بازاریابی خوداعمال می کنید؟ منتظر چه نتایجی هستید؟ براساس یک اصل راهنمای کلی، درصد تغییر ایجاد شده دربرنامه شما به بهترین شکل با درصدی تغییر که درفروش خود می بینید منطبق است. برای مثال اگر تنها 5درصد ازبرنامه خود را به مدت یکسال تغییر دهید، نمی […]

لینکی وار

تقویت برنامه ی بازاریابی و فروش

افزودن به فهرست لازم است طرق کارآمد و موثری برای تاثیر گذاری مثبت  بر ادراک مشتریان پیدا کنید.باید از اجزای برنامه ی بازاریابی خود، برای ترغیب مشتریان به خرید و به کار بردن محصول خود«خدمات، تولیدات و …» استفاده کنید.فهرست فعلی از نقاط تاثیر گذار، که هر پنج مولفه خود در آن لحاظ شده ، […]

برنامه بازاریابی خود را مشخص کنید

پیتر دوکر،یکی از معدود اساتید به حق مشهور مدیریت، چنین تعریفی از مدیریت ارائه می دهد:« بازاریابی یعنی کل شرکت(کارخانه) ازدید مشتری » این تعریفی است به شما یادآوری می کند دیدگاه شما از درون شرکت ممکن است بادیدگاه مشتریان تفاوت داشته باشد.چه کسی به دیدگاه شما اهمیت می دهد؟ موفقیت هر کسب و کاری […]

لینکی وار

چگونه بازاریابی را شروع کنیم؟

 با متمرکز شدن از زمانی برنامه بازاریابی خود را شروع میکنید که از کسی که بازارهدف شمااست تعریفی روشن داشته باشید، بازاریابی شما ممکن است دربرگیرنده فروش ، خدمات، طراحی محصول ، بسته بندی و تمام ارتباطات بازاریابی و رسانه ای و هرچیز دیگری باشد که نیازمند داشتن مشتریان وفادار است.هربرنامه بازاریابی ممکن است شامل […]