پلن حرفه ای (یکساله)

۸۰۰۰۰ تومان

 • 5 آگهی
 • قابلیت ارتقا
 • 365 روز در دسترس
 • درج ساعت کاری
 • فرم تماس
 • درج ایمیل
 • تلفن
 • وبسایت
 • شبکه های اجتماعی
 • لیست امکانات
 • تصویر در گالری تصاویر 10 عدد
 • آپلود ویدیو 3 عدد

توضیحات

 • ۵ آگهی
 • قابلیت ارتقا
 • ۳۶۵ روز در دسترس
 • درج ساعت کاری
 • فرم تماس
 • درج ایمیل
 • تلفن
 • وبسایت
 • شبکه های اجتماعی
 • لیست امکانات
 • تصویر در گالری تصاویر ۱۰ عدد
 • آپلود ویدیو ۳ عدد