برچسب: بازاریابی و فروش

تحلیل و مولفه های پنج گانه بازاریابی

دربازاریابی تنها امور دارای اهمیت،عبارت است از ، نقاط تماس مشتریان با ارتباطات،محصولات و افراد شما. از دید مشتری این روابط متقابل با شما یعنی برنامه بازاریابی، من اینهارا نقاط قوت می نامم، و فهمیده ام اکثر آنها، در برنامه یا بودجه بازاریابی شرکت ها به دقت ذکر نمی شوند.مشتری شما

ادامه مطلب

چرا مشتری شما را دوست دارد؟

در بازاریابی  همواره نقاط قوت خود را مدنظر داشته باشید و در هر کاری که انجام می دهیدمطمئن شوید آن را بر توانایی هایتان استوار کرده اید.نمی توانید همه ی مشتریان خود را راضی کنید. همچنین نمی توانید هم ازنظر عقلانی و هم احساسی، بهترین باشید. اگربخواهید بر اساس شرایط دیگران رقابت

ادامه مطلب