برچسب: تجربه فروش

۷ اصل بازاریابی درخشان

هرچه بفروشد و اندازه تجارتتان هرچه باشد، این اقدامات ساده می تواند سخت بر بازارتان تاثیر بگزارد.

1- هیچ گاه فرصتی را برای معرفی خود و کسب و کارتان از دست ندهید: هرچیزی از لباس هایتان گرفته تا کارت ویزیتتان و حتی پاکتی که در آن صورتحساب هایتان را می فرستید،

ادامه مطلب