برچسب: مشورت

۹ قانون برای پیشگیری از دردسرهای تجاری

بخش عطیمی از مخاطرات بازاریابی زمانی سروکله شان یدا می شود که آدم ها می خواهند مقرراتی را زیر پا بگذارند که قیمت گذاری منصفانه و ایمنی و تبلیغات صادقانه را تضمین می کند.این مقررات در ایالات متحده و کانادا به شدت سخت گیرانه هستند و در کشور های دیگرهم قوانین متناظری

ادامه مطلب