برچسب: مهارت فروش

چرا مشتری شما را دوست دارد؟

در بازاریابی  همواره نقاط قوت خود را مدنظر داشته باشید و در هر کاری که انجام می دهیدمطمئن شوید آن را بر توانایی هایتان استوار کرده اید.نمی توانید همه ی مشتریان خود را راضی کنید. همچنین نمی توانید هم ازنظر عقلانی و هم احساسی، بهترین باشید. اگربخواهید بر اساس شرایط دیگران رقابت

ادامه مطلب

چرا باید متمرکز شد؟

از زمانی برنامه بازاریابی خود را منظم و متمرکز می کنیدکه از کسی که هدف  بازاریابی شما است، تعریفی تا حد ممکن روشن داشته باشید. بازاریابی شما ممکن است دربرگیرنده فروش، خدماتطراحی محصول، بسته بندی و تمام ارتباطات بازاریابی  و رسانه ای و هرچیز دیگری باشد ه نیازمند داشتن مشتریان

ادامه مطلب

بخش بندی های موثر در بازاریابی

بخش اول:  طراحی برنامه ی بازاریابی عالی استراتژیست های نظامی می دانندکه در جنگ های بزرگ،قبل از آنکه هیچ گردانی را به میدان نبرد بفرستند، نخست باید با برنامه های دقیقا بررسی شده و نقشه های درست، جنگ را در خیمه شان به پیروزی برسانند. در بازاریابی ، شما جان کسی را به خطر نمی

ادامه مطلب