دیورار های ذهنی خودرا بشکنید

مواظب دیوار های ذهنی باشید!   دانشمندی آزمایش بسیار جالبی طراحی کرد. او آکواریومی با دیواری شیشه ای به دوقسمت تقسیم کرد. در یک قسمت ماهی بزرگ تر بود. دانشمندان به ماهی بزرگتر هیچ غذایی ندادند تا تنها غذایش همان ماهی دیگر درون آکواریوم باشد، مطابق انتظار او ، ماهی بزرگتر برای خوردن ماهی کوچکتر […]

یک پدیده جدید اعتیادی!

پدیده اعتیاد به اطلاعات جدید! وقتی مشاوران و یا سخنرانان خارجی به ایران می آیند از حجم دانسته های ایرانیان تعجب می کنند. ما هم کارت امیتازی متوازن را بلدیم. از استخوان ماهی گرفته تا روش های تحلیل خطا! ولی آنها را بکار نمی گیریم! آیا تا بحال  به یک ماهی درون آکواریوم نگاه کرده […]

امروز بیشتر مواظب باشید!

مواظب باشید پدیده زایگارنیک شما ار مستهلک نکند! روانشناس مشهور آلمانی ، کورت لوین در رستوران پدیده جالبی دریافته بود. او متوجه شده بود که پیشخدمت ها به طرز خارق العاده ای تمامی سفارشات مشتریان را حفظ می کنند و بدون نوشتن سفارش ها تا زمانی که غذای مشتریان آماده شود، سفارشات از ذهن آنها […]

توهم ژرفای تبیینی چیست؟

دو تن از استادان علوم شناختی دانشگاه کلرادو، کتاب خود را با سیفون دستشویی شروع کرده اند، در پژوهشی در دانشگاه ییل از شرکت کنندگان خواسته شد تا بخود امتیاز بدهند که چقدر از ابزار های روز مره از جمله دستشوئی ها و سیفون سر در می آوردند، بعد از اینکه به خودشان امتیاز دادند، […]

بازار هدف را انتخاب کن

استراتژی تقسیم بازار، استراتژی تخصصی سازی است که در آن تخصصی شدن هدف و دغدغه فقط یک نوع یا گروه محدود از مشتریان است.اگر درکار مشاوره اید، می توانید در باب مشاغل انتفاعی یا غیر انتفاعی ، تخصصی شوید. حتی می توانید براساس افراد به طراحی و  بازاریابی خدمات خود بپردازید_مثل کاری که یک مشاوره […]

لینکی وار

تصمیم به توسعه استراتژی

استراتژی ها بینش هایی کلی و همه جانبه اند که برنامه ی بازاریابی شما را هدایت می کنند  و ضامن تمام فعالیت های شما برای رسیدن به موفقیتند.استراتژی خوب، هم برای کار شما هدف تعیین می کند و هم فعالیت هایتان را  بسوی هدف تعیین شده  رهبری می کند.با استراتژی بازاریابی مرکزی ، برنامه شما […]

چه انتظاری از فروش خود دارید؟

شفاف کردن انتظارات بازاریابی وقتی اصلاحاتی در برنامه ی بازاریابی خوداعمال می کنید؟ منتظر چه نتایجی هستید؟ براساس یک اصل راهنمای کلی، درصد تغییر ایجاد شده دربرنامه شما به بهترین شکل با درصدی تغییر که درفروش خود می بینید منطبق است. برای مثال اگر تنها 5درصد ازبرنامه خود را به مدت یکسال تغییر دهید، نمی […]

لینکی وار

تقویت برنامه ی بازاریابی و فروش

افزودن به فهرست لازم است طرق کارآمد و موثری برای تاثیر گذاری مثبت  بر ادراک مشتریان پیدا کنید.باید از اجزای برنامه ی بازاریابی خود، برای ترغیب مشتریان به خرید و به کار بردن محصول خود«خدمات، تولیدات و …» استفاده کنید.فهرست فعلی از نقاط تاثیر گذار، که هر پنج مولفه خود در آن لحاظ شده ، […]

لینکی وار

عطش کاذب اطلاعات چیست؟

فرض کنید بیماری  به پزشک مراجعه می کند و پزشک پس از معاینه می گوید به احتمال هشتاد درصد، بیماری A  را داری اما ممکن است بیماری B  یا C  هم باشدالبته ها! نشانه های اندکی از انها نیز به علائمت تشابه دارد،یک آزمایش گران قیمتی وجود دارد که اگر آن را بدهی معلوم می […]

لینکی وار

پدیده ی لنگر گیری چیست؟

دانشمندان افرادی را بصورت تصادفی به دوگروه تقسیم کردند و دو سوال از آنها پرسیدند. گروه اول : 1. طول دیوار چین بیشتر از 2000 کیلومتر است یا کمتر؟ 2. تخمین شما از طول دیوار چین چقدر است؟ گروه دوم :  1. طول دیوار چین بیشتراز 800 کیلومتراست سا کمتر؟ 2. تخمین شما از طول […]