لینکی وار

ما دچار خود تاییدی هستیم

حتما  برای شما هم پیش آمده است یک موبایل یایک لپ تاپ می خریم  و بعد ازآن می بینیم که خیلی های دیگر هم این موبایل یا لپ تاپ را خریده اند. قبلا این موبایل ها و لپتاپ ها بوده اند اما مغز ما آنها را بی اهمیت تلقی و فیلتر می کرده است. اما […]