چگونه افراد موفق باعث شکست ما می شوند؟

همه ی ما از این دست جملات در رسانه ها  و شبکه های اجتماعی دیده و شنیده ایم :8 کاری که افراد موفق انجام میدهند! 20 عادت زندگی ثروتنمندان! استراتژی گوگل با مایکروسافت در تبلیغات! ما اصولا شناسایی روش های برندگان را دوست داریم. دوست داریم بر افراد موفق دریک حوضه خاص تمرکزکنیم و سعی […]