لینکی وار
لینکی وار

پدیده مسخ شدگی در تصمیم گیری

پدیده مسخ شدگی در تصمیم گیری شما به یک بازارچه فروش محصولات خانگی رفته اید . دو مغازه فروش مربا وجود دارد 1 ـ مغازه اول چهار مدل مربادارد : مربای هویج ، سیب ، به و آلبالو . 2 ـ مغازه دوم مربا ها را ردیف کرده است : مربای هویج ، آلبالو ، […]

چرا قدرتمندان احمق می شوند ؟

یک عصب شناس در دانشگاه مک مستر آزمایش جالبی انجام داد . سر دو دسته ( افراد قدرتمند و افراد نه چندان قدرتمند ) را زیر دستگاه تحریک مغناطیسی مغز قرار داد . نتیجه جالب بود . او دریافت قدرت در افرادی که احساس قدرت می کنند ، فرایند عصبی خاصی به نام بازتاب را […]

پدیده سندروم غفلت جمعی

سندروم غفلت جمعی چست؟ در یک آزمایش چند جوان به مصاحبه دعوت شدند. ضمن این که در اتاق انتظار کوچکی نشسته بودند، موجی از دود از سوراخ  یک دیوار وارد اتاق شد. هنگام وقوع این جریان، بعضی از آزمودنی ها در اتاق تنها بودند. بعضی دیگر هم در گروه های سه نفری نشسته بودند آزمایشگران […]

آیا اثر نزدیکی زمان را حس کرده اید؟

همه ما در دام اثر نزدیکی زمان می افتیم! تحقیقی نشان داده است که وقتی افراد درتابستان در حال ساختن خانه باشند، تاکید تاکید زیادی بر این خواهند داشت که خانه شان استخر داشته باشد این درحالی است که خانه هایی که در زمستان نقشه آنها کشیده می شود، معمولا فاقد استخر هستند! آیا نیاز […]