لینکی وار
لینکی وار

امروز بیشتر مواظب باشید!

مواظب باشید پدیده زایگارنیک شما ار مستهلک نکند!

روانشناس مشهور آلمانی ، کورت لوین در رستوران پدیده جالبی دریافته بود. او متوجه شده بود که پیشخدمت ها به طرز خارق العاده ای تمامی سفارشات مشتریان را حفظ می کنند و بدون نوشتن سفارش ها تا زمانی که غذای مشتریان آماده شود، سفارشات از ذهن آنها خارج نمی شود.اما نکته جالب برای لوین این بود که با فاصله کوتاهی از تحویل غذا ، همه چیز از ذهن آنها پاک می شود.پس از آن دانشجوی دکتری لوین ، بلوما زایگارنیک آزمایش روانشناسی طراحی کرد و از گروهی از افراد خواست تا به مجموعه ای از سوالات پاسخ دهند. آزمایش این گونه بود که در حین انجام مطالعه ازبرخی از آنها خواسته شد تا مطالعه را نیمه کاره رها کنند و سایرین تا انتها به انجام مطالعه بپردازند سپس از همه در مورد مواردی که خوانده اند سوالاتی پرسیده شد. افرادی که مطالعه را نیمه کاره رها کرده بودند به احتمال بیشتری پاسخ سوالات را بخاطر می آوردند.

تگاه تحلیلی : چرا چنین چیزی رخ میدهد

بر اساس نظریه میدان لوین ، تین پدیده این طور توجیه می شود : هنگامی که ما تکلیفی را شروع کرده اما به پایان نرسانده ایم دچار تنش درونی و اشتغال ذهنی می شویم و این موضوع سبب می شود تا جزئیات بیشتری از تکلیف در حافظه مان جای بگیرد. هنگامی که تکلیف را به پایان می رسانیم این اشتغال ذهنی از بین می رود او این پدیده را اثر زایگارنیک نامید.همه ما بارها و بارها  اثر زایگارنیک را تجربه کرده ایم . پس از یک امتحان، سوالاتی را که پاسخ نداده اند و یا به اشتباه پاسخ داده ایم  بهتر بیاد می آوریم.فیلم های سریالی نمونه دیگری از به کار گیری این اثر هستند. هر قسمت ازا ین سریال با نیمه کاره رها شدن موضوعی جدید به پایان می رسد تا بیننده تمایل بیشتری برای دیدن ادامه سریال پیدا کرده و بار دیگر بدنبال به اتمام رساندن آن باشد. شاید اثر زایگارنیک حتی بتواند توضیح دهد که چرا وقتی فردی مارا طرد می کند نسبت به او جذب می شویم و چیز هایی را که بدست نمی آوریم دوست داریم!

راهکار چیست؟ پرهیز از تفکر ویندوزی

  1. برای ذهنمان از عمد و مرتبا ابهام آفرینی نکنیم.ذهنمان مجبور می شود انرژی اش را خرج آنها کند.کار های مهم تری داریم که باید ذهن و انرژی مان را برای آنها نگه داریم.
  2. مثل ویندوز عمل نکنیم! از زمانی که ویندوز همراه زندگی مان شده، یادگرفته ایم که مثل آن ، پنجره ، پرونده یا کارهای مختلفی  را همزمان باز کنیم .اما یادمان باشد تعداد پرونده ها از یک تعداد که بیشتر شد کارآیی پایین می آید. سعی کنیم کارهای ناتمام را اولویت بندی کرده  و روی کاغذ بنویسیم. سپس تک تک به آنها بپردازیم  تا پرونده شان بسته شده و از ذهنمان خارج شوند.
  3. همیشه این قاعده را رعایت کنیم : اول کاره های مهمتر! نه صرفا در رسیدگی به کارهایمان بلکه حتی در تعریف آنها.
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید