بازاریابی و فروش

بازاریابی

بازار کلی چیست ؟

محصول شما در چه مقوله ای جای می گیرد ؟ این شاید استراتژیک ترین پرسشی باشد که تا کنون پرسیده یا پاسخ گفته اید . اگر چای مرغوب می فروشید ، آیا مارک های تولید انبوه در بازار ، مانند لیپتون هم رقیب شما هستند یا نه ؟ آیا در محاسبه سهم خود از بازار […]

بازار هدف را انتخاب کن

استراتژی تقسیم بازار، استراتژی تخصصی سازی است که در آن تخصصی شدن هدف و دغدغه فقط یک نوع یا گروه محدود از مشتریان است.اگر درکار مشاوره اید، می توانید در باب مشاغل انتفاعی یا غیر انتفاعی ، تخصصی شوید. حتی می توانید براساس افراد به طراحی و  بازاریابی خدمات خود بپردازید_مثل کاری که یک مشاوره […]

لینکی وار

تصمیم به توسعه استراتژی

استراتژی ها بینش هایی کلی و همه جانبه اند که برنامه ی بازاریابی شما را هدایت می کنند  و ضامن تمام فعالیت های شما برای رسیدن به موفقیتند.استراتژی خوب، هم برای کار شما هدف تعیین می کند و هم فعالیت هایتان را  بسوی هدف تعیین شده  رهبری می کند.با استراتژی بازاریابی مرکزی ، برنامه شما […]

چه انتظاری از فروش خود دارید؟

شفاف کردن انتظارات بازاریابی وقتی اصلاحاتی در برنامه ی بازاریابی خوداعمال می کنید؟ منتظر چه نتایجی هستید؟ براساس یک اصل راهنمای کلی، درصد تغییر ایجاد شده دربرنامه شما به بهترین شکل با درصدی تغییر که درفروش خود می بینید منطبق است. برای مثال اگر تنها 5درصد ازبرنامه خود را به مدت یکسال تغییر دهید، نمی […]

لینکی وار

تقویت برنامه ی بازاریابی و فروش

افزودن به فهرست لازم است طرق کارآمد و موثری برای تاثیر گذاری مثبت  بر ادراک مشتریان پیدا کنید.باید از اجزای برنامه ی بازاریابی خود، برای ترغیب مشتریان به خرید و به کار بردن محصول خود«خدمات، تولیدات و …» استفاده کنید.فهرست فعلی از نقاط تاثیر گذار، که هر پنج مولفه خود در آن لحاظ شده ، […]

برنامه بازاریابی خود را مشخص کنید

پیتر دوکر،یکی از معدود اساتید به حق مشهور مدیریت، چنین تعریفی از مدیریت ارائه می دهد:« بازاریابی یعنی کل شرکت(کارخانه) ازدید مشتری » این تعریفی است به شما یادآوری می کند دیدگاه شما از درون شرکت ممکن است بادیدگاه مشتریان تفاوت داشته باشد.چه کسی به دیدگاه شما اهمیت می دهد؟ موفقیت هر کسب و کاری […]

لینکی وار

چگونه بازاریابی را شروع کنیم؟

 با متمرکز شدن از زمانی برنامه بازاریابی خود را شروع میکنید که از کسی که بازارهدف شمااست تعریفی روشن داشته باشید، بازاریابی شما ممکن است دربرگیرنده فروش ، خدمات، طراحی محصول ، بسته بندی و تمام ارتباطات بازاریابی و رسانه ای و هرچیز دیگری باشد که نیازمند داشتن مشتریان وفادار است.هربرنامه بازاریابی ممکن است شامل […]

لینکی وار

گسترش بیشتر برنامه بازاریابی

نکات حائز اهمیت در این مبحث : بازاریابی خود را برشناختی که ازمشتریان دارید متمرکز کنید برنامه بازاریابی خود را تایین کنید باتمرکز و کنترل  برنامه بازاریابی را تقویت کنید بفهمید از برنامه های بازاریابی خود چه انتظاری دارید برجذابیت محصول،خدمات یا کسب و کارتان تاحدممکن بیفزایید. اهمیت برنامه ریزی بازاریابی چیست؟ اگر فکر کردید […]