لینکی وار
لینکی وار
روانشناسی

شما وکیل مدافع شیطان هستید

می خواهید یک تصمیم سرنوشت ساز برای زندگی شخصی ، سازمانی ، و یا کشورداری بگیرید ؛ شما نیازمند وکیل مدافع شیطان هستید ! فرض کنید در زندگی شخصی تان فرصت کاری در یک شهر دور فراهم شده است و باید درمورد قبول یا رد این فرصت تصمیم گیری کنید . نتیجه قبول یا رد این فرصت ، جابه جایی منزل و شروع یک زندگی جدید در یک فضای جدید است که ممکن است برای همسر و فرزندان شما جذاب نباشد و آینده نامطلوبی را به وجود آورد . یا در سطح سازمان ، تصمیمی درمورد ورود یا عدم ورود به یک کسب و کار جدید مطرح شده است و باید تعیین تکلیف شود . اشتباه در این تصمیم ، ورشکستگی شرکت شما را به دنبال خواهد داشت . یا در سطح کشور داری ، مساله ورود بانک مرکزی برای تعیین میزان سود بانک ها در یک مقطع زمانی حساس ، از تصمیمات بزرگی است که باید به خوبی تحلیل شود . برای چنین تصمیماتی ، جلسه ای برگزار کرده و افراد آن جلسه را به دو گروه ( دارای یک عضو ، 10 عضو یا حتی بیشتر ) تقسیم کنید . گروه اول ، نظرات خود را مطرح می کند و گروه دوم آن نظرات پیشنهادی را عمیقا به شکل رسمی مورد انتقاد قرار می دهند . این گروه تلاش می کند تا نشان دهد که چرا این پیشنهادات نباید موردقبول واقع شوند . ولی خود هیچ گونه پیشنهادی ارائه نمی کنند . در اصل گروه دوم نقش مخالف آگاه را ایفا می کند . آن ها باید فرضیات و پیشنهادهای گروه اول را حتی در صورت قبول ، مورد انتقاد قرار دهند . پس از آن ، گروه اول یک بار دیگر نشست خواهند داشت و پیشنهاد های خود را با توجه به نظرات گروه منتقد ، مورد بررسی قرار می دهند . سپس ، نظرات و نکات قبلی تجدیدنظر شده و ارائه خواهد شد . این فرآیند آنقدر تکرار می شود تا هر دو گروه بتوانند پیشنهادات ، فرضیات ، حقایق ، داده ها و نتیجه تصمیم را قبول کنند . توافق زمانی به دست خواهد آمد که یا گروه دوم دیگر نتواند انتقاد جدیدی مطرح سازد ، یا گروه اول انتقادات مطرح شده از سوی گروه دوم را بپذیرد . می توان گروه سومی ( تصمیم گیران نهایی ) نیز در نظر گرفت که کفایت مذاکرات را اعلام کرده و تصمیم نهایی را اخذ کنند .

نگاه تحلیلی ؛ بگذارید این موضوع را بهتر درک کنیم

تصمیمات بزرگ و استراتژیک ، با ابهام و سردرگمی مواجه اند . پژوهش ها نشان می دهد که مشخصه فرآیند تصمیم گیری استراتژیک ، ابهام ناشی از نو بودن ، پیچیدگی ، بی مرزی و ساختار نایافتگی است . روش ها و تکنیک هایی وجود دارد که با استفاده مطلوب از تضاد و تعارض ، تصمیمات را چکش کاری می کنند . یکی از این تکنیک ها ، تکنیک وکیل مدافع شیطان است . این روش بر اصل اساسی مخالفت هوشیارانه یا مخالفت عامدانه استوار است . در ادبیات تجاری ، وکیل مدافع شیطان به کسی گفته می شود که چالش ها ، موانع و مشکلات یک ارزیابی ، برنامه ریزی ، تصمیم گیری استراتژیک یا تدوین استراتژی را شناسایی و تاکید می کند . از منظر تاریخی ، این روش از نظام کلیسایی الهام گرفته شده است . نقل می شود زمانی که می خواستند افرادی برا به برخی مناصب کلیدی بگمارند ، گروهی عامدانه تمام نقاط سیاه و خاکستری زندگی کاندیدای موردنظر را استخراج می کردند و در یک جلسه حضوری در برابر تصمیم گیران نهایی ، این مسائل را مطرح می کردند و کاندیدا باید از خود دفاع می کرد !

راهکار چیست ؟ استقبال از نقد شیطنت آمیز

تصمیمات مهم و سرنوشت ساز خود را نه تنها به معرض نقد و نظر بگذاریم ، بلکه ساز و کاری فراهم کنیم که بهترین ، تیزهوش ترین و منتقدترین افراد خانواده، دوستان ، همکاران و یا نخبگان جامعه آن را به نقد واقعی بکشند . تلاش کنیم تا این فضای نقد واقعی ، در تصمیمات خانوادگی مان تقویت شود تا در نتیجه اش ، فضای نقد در تصمیمات سازمانی یا کشورداری نیز ، قابل تحمل تر و روان تر شود . برای این منظور ، استفاده از تکنیک وکیل مدافع شیطان می تواند تمرین بسیار خوبی باشد . یادمان باشد تصمیماتی که به راحتی پذیرفته می شوند ، به راحتی نیز کنار گذاشته می شوند !

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید