لینکی وار
لینکی وار
لینکی وار

گسترش بیشتر برنامه بازاریابی

نکات حائز اهمیت در این مبحث :

بازاریابی خود را برشناختی که ازمشتریان دارید متمرکز کنید

برنامه بازاریابی خود را تایین کنید

باتمرکز و کنترل  برنامه بازاریابی را تقویت کنید

بفهمید از برنامه های بازاریابی خود چه انتظاری دارید

برجذابیت محصول،خدمات یا کسب و کارتان تاحدممکن بیفزایید.


اهمیت برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

اگر فکر کردید یک برنامه برای شما بیش از حد خشک است دوباره فکر کنید.همه ی فعالیت ها سازمان یافته ، با نقشه ، و متمرکزبازاریابی یا فروش ، برنامه دارد.هرتلاشی برای بازاریابی ، بدون برنامه ای سازمان یافته بی ثمر و ناهماهنگ است. اگر نمی دانید برنامه ی بازاریابی خاصی دارید یا نه، پس احتمالا برنامه ای بی ثمر دارید که با پیگیری مطالب مفید این بخش می توانید آنها را اصلاح کنید.

تاثیر برنامه بازاریابی در کسب وکار ها چیست؟

برنامه بازارایابی باید براساس استراتژی بازاریابی باشد،و همین تصور کلی است که به موفقیت می انجامد.این برنامه تمام فعالیت های هماهنگی را نشان میدهدکه در مجموع تاکتیک ها شما را به وجود می آورد، به عبارت دیگر برنامه شما روشی است که میخواهیدبا آن استراتژی مورد نظرتان را اجرا کنید. و اگر میخواهید استراتژی و برنامه خود را روشن  و واضح کنید هر دو را باهم در یک طرح بازاریابی بنویسید.اما لازم نیست جزئیات فنی استراتژی ها و طرح ها را کاملا مشخص کنید چون دراین مطالب راهکارهایی ساده تری برای تقویت فعالیت های بازاریابی تان ارائه میدهیم.

مشتری خود را بشناسید

این اولین و مهمترین اصل بازاریابی است.وقتی بفهمید مشتریان شما چگونه فکر می کنند و چه چیزی دوست دارند،میتوانید برای ارتباط با آنها در مورد محصول  یا خدماتی که می خواهیدبخرند، راه های مناسب و جذابی پیدا کنید.باید مشتریان خود را در دو سطح بشناسید: از لحاظ منطقی یعنی جنبه ی علمی و از لحاظ غیر منطقی، یعنی جنبه احساسی در هنگام خرید می باشد.برای آنکه واقعا مشتریان خود را بشناسید باید جواب دو سوال را پیدا کنید.

1-مشتریان درباره محصول شما چه حسی دارند؟/

آیا در آنها احساس خوبی به وجود می آورد؟ – خصوصیاتش را دوست دارند؟ –

2-درباره ی محصول شما چه فکر می کنند؟

آیا آن را درک می کنند؟ – فکر میکنند از نظر مشخصات و فواید به محصولات رقیب برتری دارد؟ و می تواند نیازهایشان را برآورده کند؟ – احساس میکنند محصول شما با توجه به فواید و قیمتش، ارزش خرید را دارد؟

گاهی ، برای مشتریانی که قصد دارید محصول خود را به آنها بفروشید، یکی از این دو جنبه ارزش بیشتری دارد.در سایرموارد هردوجنبه اهمیت یکسانی دارد. در مورد مشتریان شما کدام حالت صادق است ؟  باید از سه رویکرد زیر استفاده کنید

رویکرد اطلاعاتی:

مشتریان شما وقتی از این روش استفاده می کنند که بخواهند بر اساس منطق خرید کنند.بسیاری از بازاریاب های بین شغلی نیز همین روش را به کار میبرند.دراین روش محصول را نشان می دهید و از فواید آن حرف میزنید.هنگام استفاده از این رویکرد مقایسه با بدترین محصولات رقیب فکر خیلی خوبی است.وقتی از این روش استفاده کنید که فکرمیکنید خریداران در مورد محصول با دقت بیشتری تصمیم می گیرند، یازمانی که شواهدی قوی مبنی بر این دارید که قصد دارندمحصولات و خدمات شمارا بجاری رقیب انتخاب کنند.

رویکردعاطفی :

دراین روش برخورد، بجای منطق ، دکمه ی عواطف و احساسات را می فشارند.مثلا بازاریاب نرم افزار ویروس یاب ممکن است با مطرح کردن این مسئله ، کاربران کامپیوتر را بترساند: (اگرهمین حالا یک ویروس هرچه را در سیستم شما هست را نابود کند، چه هزینه ای باید بپردازید؟) این کشش هیجانی ممکن است از کلی اطلاعات آماری در مورد فراوانی و انواع ویروس های اینترنتی موثر ترباشد. از این رویکرد وقتی استفاده کنید که بتوانید بابهره برداری از احساسات شدید مشتریانتان، این احساسات را به محصول یا خدمات خود ارتباط دهید، یا زمانی که مردم از روی هوس تصمیم می گیرند.

ترکیب متعادل:

در این روش برخورد می توانید، ترکیبی از جذابیت های اطلاعاتی و هیجانی را به کار برید.این روشی است که برای فروش نرم افزار ضد ویروس و بسیاری محصولات دیگر به کار می رود، زیرا با این روش میتوان هر دو بخش منطقی و احساسی ذهن خریدار را فعال کردمثلا پس از عنوانی براساس تاکتیک ترساندن(هیجانی) که سوال بالا را می پرسد: واقعیات نگرانی ناشی از مسئله ی مذکور را افزایش میدهد و مشتری را به فکرخرید می اندازد.


یکی از سه روش بالا را انتخاب و در تمام ارتباطات تجاری خود استفاده کنید و وقتی شک دارید از تکنیک ترکیب متعادل استفاده کنید.

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید