لینکی وار
لینکی وار
لینکی وار

تفکر مثبت همیشه هم خوب نیست!

یک آرزو کنید، سپس تصور کنید به آن خواسته دست پیدا کرده اید و غرق  این حس خوب شوید. بعد از آن توقف کنید و به تصویر سازی موانع احتمالی بپردازید که بر سر راهتنان به وجود خواهد آمد. وقتی ازافراد خواسته می شود موانع موجود در راه رسیدن به آرزویشان را  تصویر سازی کنند،بسیاری ازآرزو ها که دور از واقعیت بود حذف شده و افراد دست از آرزو کردن غیر منطقی و غیر اخلاقی می کشند. در یک آزمایش از گروهی از ورزشکاران  خواسته شد برای رسیدن به فرم ایده آل  به موانع این هدف نیز بپردازند. نتیجه نشان داد این گروه نسب به گروهی که  تنها به تصویر سازی مثبت پرداخته بودند  سبزیجات بیشتری مصرف کرده و روی تمرینات خود نیز بیشتر متمرکز شده بودند.


نگاه تحیلی، چرا چنین چیزی رخ میدهد؟

بسیاری از افرادتصور می کنند کلید موفقیت ، داشتن یک چشم انداز مثبت است که بایدسرسختانه به آن چسبید. اعتقاد به تفکر مثبت و قدرت آن در قالب های متختلف بین افراد متداول است. برا مثال تفکر مثبت  به وسیله تکرار کلمات تاکیدیمثبت گرفته  تا از بین بردن صداهای منفی ذهن در جامعه، در کتاب ها ، در موسیقی و در برنامه های تلوزیونی! اما حقیقت چیزدیگری است! تصویرسازی مثبت میتواند تنبل تان کند. تصویر سازی در مورد آینده،آن هم بصورت  کاملا مثبت باعث آرامش شما می شود و فشار خود راپایین می آورد . اما باتوجه به تمام این نتایج خوب ، تصویر سازی  ممکن است باعث شود انرزی کمتری روی اهدافتان بگذارید. درواقع رویا بافی و افکار مثبت،انرژی مورد نیاز را برای به اجرا در آوردن قصد و نیت تان تخلیه می کند. گاهی تفکر مثبت ، مغزتان را فریب می دهد که به هدفتان دست پیدا کرده اید و در نتیجه نسبت به پیگیری آن بی انگیزه خواهید بود. به همین دلیل خانم گبریل  تکنیک جالبی بنام تقابل ذهنی ساخته است. با استفاده از این تکنیک رویکرد ترکیبی محقق می شود، و این بهترین حالتی است که رسیدن به اهداف را  با استفاده ترکیبی ازتفکر مثبت و واقع گرایی هموار می کند.

راهکارچیست؟ تعادل منفی و مثبت

مثبت فکر کردن خوشایند است. اما به آن معنا نیست که برای تحقق اهدافمان باید نها مثبت بیاندیشیم. برای رسیدن به اهدافمان باید تعادلی میان جوانب مثبت و منفی ایجاد کنیم. میتوانیم از جوانب مثبت شروع کرده و ادامه مسیرمان را با جوانب منفی تعدیل کنیم و این نکته ای است که نه تنها باید در تدوین و تحقق اهداف سازمانی و در کسب و کارمان نیز لحاظ کنیم.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید