لینکی وار
لینکی وار

بازار هدف را انتخاب کن

استراتژی تقسیم بازار، استراتژی تخصصی سازی است که در آن تخصصی شدن هدف و دغدغه فقط یک نوع یا گروه محدود از مشتریان است.اگر درکار مشاوره اید، می توانید در باب مشاغل انتفاعی یا غیر انتفاعی ، تخصصی شوید. حتی می توانید براساس افراد به طراحی و  بازاریابی خدمات خود بپردازید_مثل کاری که یک مشاوره پیشرفت شغلی می کند.هریک از انواع مشتریان،یک زیر مجموعه دارد یا جزئی از صنعت کلان مشاور است و حتی می توانید در مشاوره برای صنعت حفظ بهداشت و سلامت، کارخانجات جعبه و بسته سازی و شرکت های نوپا درزمینه فناوری عالی تخصصی شوید. برخی مشاوران از یکی ازاین استراتژی ها برای محدود کردن بازار خود سود می جویند. فایده استراتژی تصمیم بازار این است که اجازه  می دهد محصول و کل فعالیت بازاریابی تان را با یک گروه دقیقا تعریف شده و دارای مشخصات دقیق و منحصربه فرد، هماهنگ کنید. برای مثال ، شرکت مشاوره ای که فقط صنعت بهداشت و سلامت را هدف قرار می دهد، می داند مشتریان احتمالی خود را می تواند در بسیاری از گرد همایی مربوط به این صنعت بیابد و این مشتریان نگرانی های مشترکی دارند که خدمات مشاوره می تواند بر آنها متمرکز شود. بسیاری از شرکت های مشاوره ای کوچکتر، بازارمحدودتری می تواند برآنها متمرکز شود. بسیاری از شرکت های بزرگ تراما کمتر تخصصی، رقابت نمی کنند.

تخصصی شدن برای بردن رقابت

اگر فکر می کنید کسب و کار شما با تخصصی شدن در حوضه ای محدود تر از حوزه فعلی خود، سود آورتر می شود، استراتژی تقسیم را به کار ببرید.این استراتژی به ویژه وقتی  نتیجه بخش است که در بازاری وسیع با رقبای بسیار رو به رو هستید و ظاهرا نمی توانید مشتریان ثابت و سود آور پیدا کنید. همچنین وقتی از استراتژی تخصصی شدن استفاده کنید که با این کار بهتر می توانید از نقاط قوت خود استفاده کنید این استراتژی کاملا با ایده ی متمرکز شدن بر مبنای ویژگی های منحصربه فرد و تراز اول سازگاراست.

افزودن یک بخش برای گسترش بازار خود

اگر مشتری و بازارتان رو به اتمام است و نیاز به توسعه دارید یک راه این است که بخش تازه ای را هدف بگیرید.برای مثال مشاوری که متخصص راهنمایی مدیران در صنعت بهداشت و سلامت است، ممکن است تصمیم بگیرد خدمات مشابهی را به موسسات غیرانتفاعی نیز ارائه دهد. برای این کار رویکرد و برنامه ی بازاریابی متفاوتی لازم است، زیرا این دو صنعت از بسیاری جهات با هم متفاوتند و فقط تا حدی با هم هم پوشانی دارند. با تخصصی شدن در دو بخش، به جای یک بخش، شرکت مشاوره می تواند به میزان چشمگیری فروش کلی خود را افزایش دهد.

توسعه استراتژی سهم بازار

یکی دیگر از استراتژی های رایج و موثر ، افزایش سهم بازار با فعالیت های بازاریابی است. این دراصل یعنی گرفتن بخشی ازکار رقبا، سهم بازار به زبان بسیار ساده یعنی فروش شما درصدی از فروش کل  است و به عبارتی محصول شما در بازار شما در بازارسهمی از کل بازار را به خود اختصاص می دهد.یا در بخشی از بازار که به شما مربوط است تخصصی می شود،البته اگر از استراتژی تقسیم هم استفاده می کنید.اگر 2 میلیون دلار دندان کوسه می فروشید و بازار جهانی فروش آن به طور سالیانه 20 میلیون دلار است، پس سهم شما از بازار جهانی دندان کوسه 10 درصد است. به همین سادگی، اما آیا واقعا ساده است؟

انتخاب واحد اندازه گیری

میزان فروش خود را در چه واحدی باید اندازه گیری کنید؟ دلاز،پزو،قطعه،صندوق، یا گرم؟ همگی واحد های مناسبی اند به شرط آنکه همیشه از یک واحد استفاده کنید.می توانید سهم تان را از چوب سخت در بازارآمریکای شمالی، در مقیاس الوار های فروخته شده بر اساس فروش های دلاری و تنی وارد معادله نشوید. مقیاسی انتخاب کنید که برای محصول شما معنادار و با اطلاعاتی که در اختیار داریدسازگار باشد.برای مثال اگر چای اعلای انگلستان را به بازار ایالات متحده وارد می کنید و می خواهید آن را به خواروبارفروشی ها و عمده فروشی ها بفروشید، میتوانید وضعیت عمده فروشی های چای در ایالات متحده را بررسی کنید و دریابید که 98 عمده فروشی دیگر بافروش سالیانه 3/886 میلیون دلار در مجوع وجود دارند و اگر فروش شما 525000 دلار است، پس سهم شما از بازار525%تقسیم بر 3/886 یا به عبارتی 13.5 درصد است.از طرفی هم شاید برآورد کنید که سه چهارم این عمده فروشی ها با چای درجه 3 و ارزان کار می کنند و مستقیما رقیب شما محسوب نمی شوند، که دراین صورت می توانید سهم بازار خود را از یک چهارم فروش کلی که به فروش چای نوع اعلا مربوط است محاسبه کنید: 3/886 * 25./ تقسیم بر 525./ یا 54درصد که سهمی است بیشتر بر مبنای تعریف محدودتری از بازار. اما کدام یک یکسان است؟

 

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید